Beëdigde en niet-beëdigde vertalingen naar en uit meer dan 50 talen.

Alle vertalingen worden door ervaren 'native speaker' vertalers gemaakt en geredigeerd door een tweede ervaren vertaler.
Zonodig worden vakspecialisten ingeschakeld voor advies.

Selectie van de geschikte vertaler per opdracht; al naar gelang de ervaring en specialisatie van de vertaler.

Continuïteit blijft gewaarborgd door terminologiebeheer en het gebruik van vertaal-geheugens. Daarnaast worden, zo mogelijk, vaste vertalers ingezet voor vaste opdrachtgevers en/of projecten.

Snelle levering.

Lid NGTV (Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers), VZV (Vereniging Zelfstandige Vertalers) en NVI (Netwerk Vertalers Italiaans).

Specialismen:

Juridisch (contracten, statuten, vonnissen, octrooien, fusies en overnames).

Financieel-Economisch (jaarverslagen, bedrijfspresentaties, beursberichten, fondsbeschrijvingen).

Technisch (machinebouw, civiele techniek, bouwbestekken).

Commercieel (reclamefolders en brochures).

Olie- en gasindustrie.

Wetenschappelijk.

Film- en televisie (spotten, vertalen en ondertitelen. Afnemen van interviews).