Beëdigde en niet-beëdigde vertalingen naar en uit meer dan 50 talen.
• Alle vertalingen worden door ervaren ‘native speaker’ vertalers gemaakt en geredigeerd door een tweede ervaren vertaler. Zo nodig worden vakspecialisten ingeschakeld voor advies.
• Selectie van de geschikte vertaler per opdracht; al naar gelang de ervaring en specialisatie van de vertaler.
• Continuïteit blijft gewaarborgd door terminologiebeheer en het gebruik van vertaalgeheugens. Daarnaast worden, zo mogelijk, vaste vertalers ingezet voor vaste opdrachtgevers en/of projecten.
• Snelle levering
• Lid NGTV (Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers), VZV (Vereniging Zelfstandige Vertalers) en NVI (Netwerk Vertalers Italiaans).

Specialismen:
Juridisch (contracten, statuten, vonnissen, dagvaardingen, octrooien, fusies en overnames).
Financieel-economisch (jaarverslagen, bedrijfspresentaties, beursberichten, fondsbeschrijvingen).
Technisch (machinebouw, civiele techniek, bouwbestekken).
Commercieel (reclamefolders en brochures).
Olie- en gasindustrie
Wetenschappelijk
Film- en televisie (spotten, vertalen en ondertitelen. Afnemen van interviews)