Wat doet een tolk?

Wereldleiders die elkaars taal niet spreken kunnen er niet zonder: tolken! Maar hoe gaat een tolk nou precies te werk? In deze aflevering van @Alledaagse Vragen zoeken ze het voor je uit. Interview met collega Sybelle van Hal die onder andere al jaren voor de Nederlandse minister-president tolkt wanneer deze praat met een Spaanse collega.

Hulde aan u, vertalers

“Daarom een blijk van hulde aan u, vertalers, sprekers in tongen, dienaars van de gevleugelde Hermes (die andere pendelaar tussen werelden), een heldere klaroenstoot voor dat geruisloos werk van u, schaduwkunstenaars, schrijvers in kolommen (één per taal), met uw eeltige duimen van het doorbladeren van woordenboeken, en stukgelezen ogen.”https://www.rektoverso.be/artikel/beste-vertalers